Vrede in de Wereld, Veiligheid in de Stad

Huis van Erasmus wil een steentje bijdragen aan een vreedzame en duurzame wereld en aan een cultuur van kosmopolitisch burgerschap, met ruimte enrespect voor de medemens, door het bevorderen vaneen cultuur van vrede en actieve geweldloosheid.

Huis van Erasmus stelt zich ten dienste van de hele bevolking, maar wil in toenemende mate zijn aandacht op jongeren richten. Daarbij zal de samenwerking en medewerking van andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld in het onderwijs) van essentieel belang zijn. Tevens is samenwerking met en medewerking van het politiek bestuur onontbeerlijk.

Rotterdam – Stad van Erasmus

Om Rotterdam als Stad van Erasmus te kunnen profileren kiest Huis van Erasmus vier essentiële werkgebieden die het kader vormen voor de ontwikkeling en uitvoering van zijn programma’s en projecten. De rode draad daartussen is de praktische en actuele invulling van het ideaal van Erasmus: het best mogelijke onderwijs en een uitmuntende burgerschapsvorming.

  • Onderwijs en jongeren – Erasmus voor de Klas.

Onderwijsprojecten en programma’s zoals de uitgave en verspreiding van het leerwerkschrift “Erasmus voor de Klas”. De promotie van vredeseducatie en van de ‘Vreedzame School’.

  • Uitdragen Erasmus’ gedachtegoed – Rondom Erasmus.

Door middel van debatten, congressen, symposia, exposities en cursussen een eigentijdse, praktische invulling geven aan het gedachtegoed van Erasmus. Het verdedigen van Erasmus tegen ‘ eerroof’.

  • Participatie en Burgerschap – Raden van Erasmus.

Instellen van vredescultuurraden, samengesteld uit betrokken burgers en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, in navolging van veel andere steden in de wereld.

  • Humanisme en vredescultuur – Manifestaties.

Manifestaties rond Wereldhumanismedag (21 juni), de Internationale Dag van de Vrede (21 september) en de geboortedag van Erasmus (28 oktober). Daarmee wil Huis van Erasmus ontmoetingsplaatsen voor alle Rotterdammers creëren ten behoeve van het bevorderen van een vredescultuur van veiligheid en duurzaamheid, van geweldloosheid en verdraagzaamheid.

Reacties zijn gesloten.